Rooms Facilities

บริการเช่าสถานที่

Home >บริการเช่าสถานที่

บริการเช่าสถานที่

ห้องประชุม R104

 ห้องประชุม
ความจุ : 20 ที่นั่ง
อุปกรณ์ที่มีให้ : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ / LCD Projector/ Visualizer
อัตราค่าบริการ : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ห้องประชุม R206

 ห้องประชุม
ความจุ : 30 ที่นั่ง
อุปกรณ์ที่มีให้ : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ / LCD Projector/ Visualizer
อัตราค่าบริการ : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ห้องประชุม R310

 ห้องประชุม
ความจุ : 60 ที่นั่ง
อุปกรณ์ที่มีให้ : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / ไมโครโฟน / LCD Projector/ Visualizer
อัตราค่าบริการ : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ห้องประชุม R3/2

 ห้องประชุม
ความจุ : 100 ที่นั่ง
อุปกรณ์ที่มีให้ : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / ไมโครโฟน / LCD Projector / Visualizer
อัตราค่าบริการ : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ห้องประชุม R501

 ห้องประชุม
ความจุ : 60 ที่นั่ง
อุปกรณ์ที่มีให้ : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / ไมโครโฟน / Projector ขนาดใหญ่ / Visualizer
อัตราค่าบริการ : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ห้องประชุม R503

 ห้องประชุม
ความจุ : 200 ที่นั่ง
อุปกรณ์ที่มีให้ : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / ไมโครโฟน / Projector ขนาดใหญ่ / Visualizer
อัตราค่าบริการ : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ห้องคอมพิวเตอร์

 ห้องคอมพิวเตอร์
ความจุ : 25 ที่นั่ง
อุปกรณ์ที่มีให้ : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / ไมโครโฟน / LCD Projector / Visualizer
อัตราค่าบริการ : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ห้องเก้าอี้เลคเชอร์

 ห้องเก้าอี้เลคเชอร์
ความจุ : 50 ที่นั่ง
อุปกรณ์ที่มีให้ : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / ไมโครโฟน / LCD Projector / Visualizer
อัตราค่าบริการ : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ห้องเก้าอี้เลคเชอร์

 ห้องเก้าอี้เลคเชอร์
ความจุ : 80 ที่นั่ง
อุปกรณ์ที่มีให้ : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / ไมโครโฟน / LCD Projector / Visualizer
อัตราค่าบริการ : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ลานอเนกประสงค์

 ลานอเนกประสงค์
ความจุ : 200 ที่นั่ง
อุปกรณ์ที่มีให้ : เครื่องเสียง
อัตราค่าบริการ : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ร้านอาหารยูพีริมกก

 ร้านอาหารยูพีริมกก
ความจุ : 30 ที่นั่ง
อุปกรณ์ที่มีให้ : เครื่องเสียง
อัตราค่าบริการ : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ห้องจัดเลี้ยง

 ห้องจัดเลี้ยง
ความจุ : 200 ที่นั่ง
อุปกรณ์ที่มีให้ : โต๊ะจีน / อาหาร / เครื่องดื่ม
อัตราค่าบริการ : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงอาหารยูพี1

 โรงอาหารยูพี1
ความจุ : 100 ที่นั่ง
อุปกรณ์ที่มีให้ : โต๊ะ / เก้าอี้ / อาหาร / เครื่องดื่ม
อัตราค่าบริการ : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงอาหารยูพี2

 โรงอาหารยูพี2
ความจุ : 100 ที่นั่ง
อุปกรณ์ที่มีให้ : โต๊ะ / เก้าอี้ / อาหาร / เครื่องดื่ม
อัตราค่าบริการ : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ - ค่าเช่าสถานที่แบบรายวัน (8 ชั่วโมง) เกินกว่า 8 ชั่วโมงคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง - ค่าเช่าสถานที่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คิดอัตราค่าบริการเป็นครึ่งหนึ่งของอัตราค่าเช่าสถานที่แบบรายวัน กรณีเกิน 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งวัน
1

เช่าสถานที่

ติดต่อได้ทุกวันเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

0-53152-152