Contact Us

ติดต่อเรา

สำนักงาน

ติดต่อได้ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 0 5315 2152

เบอร์โทรศัพท์ภายใน คลิกที่นี่

Email

ที่อยู่

วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น
333/1 ม.4 ต.ริมกก อ.เมืองฯ จ.เชียงราย 57100