LOGO

ตราสัญลักษณ์

Home >ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา มีลักษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังรูปศิลาจารึกยอดกลีบบัวสีม่วง เหนืออักษรย่อ "มพ" สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อ มีชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาสีม่วง และชื่อ ภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาว บนพื้นแถบโค้งสีทอง ด้านล่างสุดมีคำว่า วิทยาเขตเชียงราย และ CHIANG RAI CAMPUS