ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

sdg4 sdg17
28 มีนาคม 2567
965

วันที่ 21 มีนาคม 2567 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย ผศ.ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ ดร.อาภาพรรณ ประทุมไทย และ ดร.นริศรา เสือคล้าย อาจารย์ประจำจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตเชียงราย นิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ติดตามฯ

ในภาคเช้า นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และ นายกฤษณะ ใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกียรติต้อนรับ พร้อมได้พูดคุยติดตามการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 5 คน
 

ต้อนรับคณะฯ

ในภาคบ่าย นายณรงค์ คำสุขุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ นายเอกอนันต์ กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกียรติต้อนรับ พร้อมได้พูดคุยติดตามการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 11 คน

นอกจากนี้ คณะของวิทยาเขตเชียงราย ยังมีแผนออกนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ เขต 4 เพื่อติดตามการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในโอกาสต่อไป อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • กีฬาสีสัมพันธ์บริหารการศึกษาวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg17 20 สิงหาคม 2565 539