ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา

sdg4 sdg17
1 ธันวาคม 2566
2000

วิทยาเขตเชียงราย นำโดย นายสุพจน์ มานะสุข หัวหน้างานบริหารทั่วไป ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่จัดประชุม ณ อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 1 ธันวาคม 2566

นายกสมาคมฯ

ในการนี้ ดร.ดรุฑ กุละปาลานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยาให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม R206 อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นอกจากนี้ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา และนำเสนอข้อมูลบริการของวิทยาเขตเชียงรายด้านการเช่าสถานที่และห้องพัก เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างวิทยาเขตเชียงรายกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป อีกด้วย

อาคารเรียนรวม

ห้องพักยูพีริมกก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • กีฬาสีสัมพันธ์บริหารการศึกษาวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg17 20 สิงหาคม 2565 538