ประชาสัมพันธ์และสำรวจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่มีความประสงค์จะอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์และสำรวจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่มีความประสงค์จะอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

sdg4 sdg17
16 พฤศจิกายน 2566
65

ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประชาสัมพันธ์และสำรวจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่มีความประสงค์จะอบรมหลักสูตร Preparatory English for Doctoral Studies และหลักสูตร English for Graduate Studies I, English for Graduate Studies II และ English for Graduate Studies III  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าอบรมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ตาม QR-Code ดังแนบ 

สำรวจนิสิตฯ


ป.โท


ป.เอก1


ป.โท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
 • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 23 กรกฎาคม 2565 268
 • สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 330
 • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 245
 • อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา sdg4 sdg17 22 มิถุนายน 2565 193
 • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 18 มิถุนายน 2565 186
 • ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg5 sdg17 18 มิถุนายน 2565 216
 • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ sdg4 sdg5 sdg17 19 พฤษภาคม 2565 268
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65 sdg4 12 พฤษภาคม 2565 428
 • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 16 มีนาคม 2565 300
 • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 12 มีนาคม 2565 314 • ข่าวล่าสุด | Recent News

  ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา
  ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา
  sdg4 sdg17
  1 ธันวาคม 2566 314
  ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 2
  ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 2
  sdg6 sdg7 sdg11 sdg17
  29 พฤศจิกายน 2566 334
  ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  sdg4 sdg11 sdg17
  28 พฤศจิกายน 2566 263
  ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
  ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
  sdg4 sdg17
  21 พฤศจิกายน 2566 272
  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
  sdg4 sdg17
  16 พฤศจิกายน 2566 276

  ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ | Top News

  รับรางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล
  รับรางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล
  sdg4 sdg17
  27 กันยายน 2566 94011
  เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG
  เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG
  sdg4 sdg7 sdg9 sdg13 sdg17
  15 กรกฎาคม 2566 523
  ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 5
  ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 5
  sdg3 sdg7 sdg11 sdg13 sdg17
  2 พฤศจิกายน 2566 438
  ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 3
  ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 3
  sdg3 sdg7 sdg11 sdg13 sdg17
  7 พฤศจิกายน 2566 430
  ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 4 และหมวด 6
  ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 4 และหมวด 6
  sdg3 sdg6 sdg11 sdg17
  14 พฤศจิกายน 2566 405

  CRC On D'Go

  LeadershipAddwork
  ฝึกวิชาชีพการบริหารการศึกษา
  วิทยาเขตเชียงรายสีเขียว
  ส่งเสริมความเป็นไทย
  เทคนิคการจัดงานอีเว้น