ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

sdg4 sdg17
10 พฤศจิกายน 2566
311

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย ผศ.ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง และ ผศ.ดร. วัชระ จตุพร อาจารย์ประจำจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตเชียงราย นิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์

นายสุรเชษฐ์ สร้อยสวิง และ นางเนรี ใจวงศ์ ผู้บริหารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ให้การต้อนรับอาจารย์จากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมได้พูดคุยติดตามการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาของนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2

นิสิตนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติฯ

แผนการฝึกประสบการณ์

ในการนี้ นิสิตผู้เข้ารับการนิเทศ ได้นำเสนอแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ระหว่างวันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2566 ในหัวข้อ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน และสรุปผลการฝึกประสบการณ์ต่ออาจารย์นิเทศก์ ทั้งนี้ นิสิตผู้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับความรู้ในงานบริหารงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา และจะนำประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการฝึกงานไปใช้ในการทำงานด้านบริหารสถานศึกษาต่อไปในอนาคต อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
 • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 23 กรกฎาคม 2565 268
 • สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 330
 • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 245
 • อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา sdg4 sdg17 22 มิถุนายน 2565 193
 • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 18 มิถุนายน 2565 186
 • ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg5 sdg17 18 มิถุนายน 2565 216
 • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ sdg4 sdg5 sdg17 19 พฤษภาคม 2565 268
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65 sdg4 12 พฤษภาคม 2565 428
 • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 16 มีนาคม 2565 300
 • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 12 มีนาคม 2565 314 • ข่าวล่าสุด | Recent News

  ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา
  ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา
  sdg4 sdg17
  1 ธันวาคม 2566 314
  ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 2
  ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 2
  sdg6 sdg7 sdg11 sdg17
  29 พฤศจิกายน 2566 335
  ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  sdg4 sdg11 sdg17
  28 พฤศจิกายน 2566 263
  ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
  ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
  sdg4 sdg17
  21 พฤศจิกายน 2566 273
  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
  sdg4 sdg17
  16 พฤศจิกายน 2566 277

  ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ | Top News

  รับรางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล
  รับรางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล
  sdg4 sdg17
  27 กันยายน 2566 94011
  เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG
  เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG
  sdg4 sdg7 sdg9 sdg13 sdg17
  15 กรกฎาคม 2566 523
  ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 5
  ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 5
  sdg3 sdg7 sdg11 sdg13 sdg17
  2 พฤศจิกายน 2566 438
  ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 3
  ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 3
  sdg3 sdg7 sdg11 sdg13 sdg17
  7 พฤศจิกายน 2566 431
  ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 4 และหมวด 6
  ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 4 และหมวด 6
  sdg3 sdg6 sdg11 sdg17
  14 พฤศจิกายน 2566 405

  CRC On D'Go

  LeadershipAddwork
  ฝึกวิชาชีพการบริหารการศึกษา
  วิทยาเขตเชียงรายสีเขียว
  ส่งเสริมความเป็นไทย
  เทคนิคการจัดงานอีเว้น