สานสัมพันธ์น้องพี่บริหารการศึกษา

สานสัมพันธ์น้องพี่บริหารการศึกษา

sdg4 sdg5 sdg17
16 กันยายน 2566
582

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตเชียงราย ร่วมกันจัดงานสานสัมพันธ์น้องพี่บริหารการศึกษาเพื่อสร้างความรักและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง สร้างความภูมิใจและรักในสถาบันศึกษาและปลูกฝังให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ฝั่งมัธยมต้น)

ผู้อำนวยการกล่าวเปิดงาน

หัวหน้ารุ่นกล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ

ในการนี้ รศ.ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทว่าการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาถ้าจะให้เกิดผลสำเร็จผู้เรียนต้องหมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งในระดับเพื่อน รุ่นพี่ ครูอาจารย์ รวมถึงสถาบันของตน และความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมตนเองในด้านการเรียนและการงานในอนาคตต่อไป

แข่งวิ่งผลัดซุปเปอร์แมน

แข่งชักคะเย่อ

แข่งวอลเล่ย์บอล

จับฉลากน้องรหัส

สานสัมพันธ์ระหว่างน้องพี่บริหารการศึกษานี้ มีกิจกรรมที่สร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ อาทิ กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ (วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ชักคะเย่อ) กีฬาวอลเลย์บอล ฟุตซอล และการจับฉลากพี่น้องสายรหัส

นอกจากนี้ จะมีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากร นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตเชียงราย อีกด้วย

กิจกรรมละลายพฤติกรรม

รุ่นพี่แนะนำตัวเอง

ภาพกองเชียร์

จับมือรวมพลังสามัคคี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • กีฬาสีสัมพันธ์บริหารการศึกษาวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg17 20 สิงหาคม 2565 538