ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

sdg3 sdg17
16 มิถุนายน 2566
749

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ออกกำลังกายตามโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร Good Health Well Being : BMI Challenge ด้วยการเต้นแอโรบิคและเดินรอบวิทยาเขตเชียงราย ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพกายแข็งแรง ช่วยลดไขมัน ลดน้ำหนัก และป้องกันโรคภัยอื่น ๆ ตามมา ณ ลานอเนกประสงค์อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร Good Health Well Being : BMI Challenge มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เต้นแอโรบิค เดิน ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนอง (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ 2.1.1 Best Practice ที่ใช้ BCG Model เป็น Platform ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม (Societal Well-Being)

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย

วิทยาเขตเชียงราย ได้จัดกิจกรรมโดยให้บุคลากรออกกำลังกายหลังเลิกงานในวันอังคารและวันพฤหัสบดี โดยมีการสลับหมุนเวียนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เต้นแอโรบิค เดิน-วิ่ง เล่นแบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ฯลฯ ทั้งนี้ จะได้มีการเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงและคาดหวังว่าค่าดัชนีมวลกาย ของบุคลากรวิทยาเขตเชียงรายร้อยละ 80 อยู่ในเกณฑ์สมส่วนลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนและป้องกันโรคภัยอื่น ๆ ตามมา อีกด้วย

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • อบรมการถ่ายทำวีดิโอและตัดต่อวีดิโอ sdg4 sdg17 31 สิงหาคม 2565 446
  • อบรมการบันทึกเสียงในห้องอัด sdg17 24 พฤศจิกายน 2564 361
  • การเขียนคู่มือปฏิบัติงานในงานประจำ sdg4 sdg17 12 พฤศจิกายน 2564 440