เข้าศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ (มศว)

เข้าศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ (มศว)

sdg4 sdg17
7 มิถุนายน 2566
413

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนวิทยาเขตเชียงราย ด้วยการนำบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ศึกษาดูงาน

ในการนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ยงศร หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา และคณะให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ฯลฯ

ศึกษาดูงาน

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ กล่าวขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ที่ให้การต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแนะนำบุคลากร การจัดการเรียนการสอน การให้บริการต่าง ๆ ของวิทยาเขตเชียงราย ฯลฯ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทั้งนี้ บุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการบริหารงานสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และการบริหารงานหลักสูตรของภาควิชาบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา และสอบถามในประเด็นต่าง ๆ เช่น การบริหารงาน การบริหารหลักสูตร การสร้างความผูกพันระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงานที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศต่อไป อีกด้วย
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • อบรมการถ่ายทำวีดิโอและตัดต่อวีดิโอ sdg4 sdg17 31 สิงหาคม 2565 445
  • อบรมการบันทึกเสียงในห้องอัด sdg17 24 พฤศจิกายน 2564 361
  • การเขียนคู่มือปฏิบัติงานในงานประจำ sdg4 sdg17 12 พฤศจิกายน 2564 440