ต้อนรับคณะอบรมกู้ภัยทางน้ำและดำน้ำกู้ภัย

ต้อนรับคณะอบรมกู้ภัยทางน้ำและดำน้ำกู้ภัย

sdg17
16 พฤษภาคม 2566
341

วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับคณะจากกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านกู้ภัยทางน้ำและดำน้ำกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

ต้อนรับ อบจ.เชียงราย

ต้อนรับ อบจ.เชียงราย

ในการนี้ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม สำหรับการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านการกู้ภัยทางน้ำ และดำน้ำให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

กู้ภัยทางน้ำ

วิทยาเขตเชียงรายได้ให้ความร่วมมือและให้บริการด้านสถานที่แก่ อบจ.เชียงราย สำหรับการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals -SDGs) โดยเฉพาะ SDG 17: Partnership for the Goal หรือการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและอาสาสมัคร ได้รับการฝึกอบรมให้เกิดทักษะในการกู้ภัยทางน้ำและดำน้ำกู้ภัยให้สูงขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ วิทยาเขตเชียงรายยังได้บริการห้องพักยูพีริมกก แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดช่วงเวลาของการฝึกอบรม อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจเช่าสถานที่และห้องพัก สามารถดูรายละเอียดและบริการของเราได้ที่ http://www.crc.up.ac.th/th/rooms-facility.php สอบถามข้อมูลได้ทุกวันในเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 5315 2152

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 23 กรกฎาคม 2565 363
  • สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 459
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 367
  • อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา sdg4 sdg17 22 มิถุนายน 2565 275
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 18 มิถุนายน 2565 251
  • ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg5 sdg17 18 มิถุนายน 2565 295
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ sdg4 sdg5 sdg17 19 พฤษภาคม 2565 336
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65 sdg4 12 พฤษภาคม 2565 636
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 16 มีนาคม 2565 390
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 12 มีนาคม 2565 415