ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

sdg4 sdg17
24 ธันวาคม 2565
288

วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่จัดประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวน 32 มหาวิทยาลัยของรัฐ วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม R503 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ในการนี้ นายกฤศ โพธสุธน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับในนามของจังหวัดเชียงราย และเชิญชวนให้เที่ยวงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2022 จัดขึ้นระหว่าง 24 ธันวาคม 2565 - 8 มกราคม 2566 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาให้เกียรติกล่าวต้อนรับในนามของมหาวิทยาลัยพะเยา

ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ศิลปะกับวิทยาศาสตร์ โดย นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ หลังจากรับฟังการบรรยายพิเศษแล้ว ได้มีการประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยต่อไป อีกด้วย

ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล sdg17 22 กันยายน 2565 438
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน sdg17 13 กันยายน 2565 458
  • เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ sdg17 20 สิงหาคม 2565 401
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien sdg4 sdg17 4 กรกฎาคม 2565 398
  • ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม sdg17 1 กรกฎาคม 2565 334
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA sdg4 sdg17 11 เมษายน 2565 307
  • รับรางวัล ITA ประจำปี 2565 sdg17 9 เมษายน 2565 303
  • ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา sdg17 28 มีนาคม 2565 321
  • ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565 sdg17 1 มีนาคม 2565 358
  • วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล sdg17 9 กุมภาพันธ์ 2565 332