ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

sdg4 sdg17
22 ธันวาคม 2565
356

วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ในโอกาสที่ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งามและการประชุมพิจารณาเกณฑ์รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

หลังจากการลงนามฯ แล้ว ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้มีการประชุมพิจารณาเกณฑ์รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ร่วมกันอีกด้วย

ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • เครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน sdg11 sdg17 28 มิถุนายน 2565 342
  • ร่วมงานนิทรรศการงานไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2021 sdg1 sdg4 sdg17 21 ธันวาคม 2564 358