อบรมการถ่ายทำวีดิโอและตัดต่อวีดิโอ

อบรมการถ่ายทำวีดิโอและตัดต่อวีดิโอ

sdg4 sdg17
31 สิงหาคม 2565
446

อบรมการถ่ายทำวีดิโอและตัดต่อวีดิโอ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 3 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการถ่ายทำวีดิโอ สามารถตัดต่อวีดิโอและนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์

ในช่วงเช้า วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก คุณกรัณวิณัฐ วงษ์ไชยมูล อดีตอาจารย์/ช่างภาพอิสระ เป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวีดิโอ การจัดองค์ประกอบของภาพ มุมกล้อง การตั้งค่ากล้องสำหรับถ่ายวีดิโอและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ และ Workshop การถ่ายทำวีดิโอในช่วงบ่าย วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก คุณครูพิพัฒน์ หมื่นโฮ้ง ครูชำนาญการโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา เป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การเขียน Storyboard การเตรียมไฟล์วีดิโอ การใส่เสียงบรรยาย การใช้งานโปรแกรมตัดต่อวีดิโอ การใส่ Effects วีดิโอ การใส่ Transition Effects การใส่ข้อความ การใส่ภาพนิ่ง การใส่เสียงประกอบ การใช้ Effect สำเร็จรูป และการ Share File เพื่อนำเสนอผลงานให้เหมาะสม

นอกจากนี้ บุคลากรของวิทยาเขตเชียงราย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับแต่งเสียงจากมิกเซอร์ การปรับแต่งเสียงจากโปรแกรมสำเร็จรูป การมอนิเตอร์เสียง การบันทึกเสียงจากห้องอัด การแนะนำอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสื่อของ Media Production Learning Space (MPLS) อีกด้วย
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • อบรมการบันทึกเสียงในห้องอัด sdg17 24 พฤศจิกายน 2564 361
  • การเขียนคู่มือปฏิบัติงานในงานประจำ sdg4 sdg17 12 พฤศจิกายน 2564 440