เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

sdg17
20 สิงหาคม 2565
402

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายสุพจน์ มานะสุข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบคณะกรรม ป.ป.ช. โดยอัยการสูงสุด กรณี ความไม่สมบูรณ์ของสำนวนการไต่สวน โดย นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 8

การบรรยาย เรื่อง ศาลปกครองกับการตรวจการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. กรณีชี้มูลความผิดทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

การบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรม ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. และผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน กรณีบุคลากรมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกชี้มูลความผิด โดย นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ผู้พิพากษาและเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 6

การบรรยาย เรื่อง การกระทำที่เป็นการละเมิดของบุคลากรมหาวิทยาลัยกับการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนพิฬดา ศักดิ์ศิริญดากุล รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่

การบรรยาย เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดหรือปฏิบัติงานและพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ โดย นายอรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล ผู้พิพากษาและเลขานิการศาลยุติธรรมประจำภาค 6

สำหรับวิทยาเขตเชียงราย จะได้สื่อสารและยึดถือปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในทุกรูปแบบต่อไป อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล sdg17 22 กันยายน 2565 438
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน sdg17 13 กันยายน 2565 458
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien sdg4 sdg17 4 กรกฎาคม 2565 398
  • ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม sdg17 1 กรกฎาคม 2565 334
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA sdg4 sdg17 11 เมษายน 2565 307
  • รับรางวัล ITA ประจำปี 2565 sdg17 9 เมษายน 2565 304
  • ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา sdg17 28 มีนาคม 2565 321
  • ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565 sdg17 1 มีนาคม 2565 358
  • วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล sdg17 9 กุมภาพันธ์ 2565 332
  • พัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย sdg17 31 มกราคม 2565 295