กีฬาสีสัมพันธ์บริหารการศึกษาวิทยาเขตเชียงราย

กีฬาสีสัมพันธ์บริหารการศึกษาวิทยาเขตเชียงราย

sdg4 sdg17
20 สิงหาคม 2565
539

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตเชียงราย จัดงานกีฬาสีสัมพันธ์ขึ้นเพื่อสร้างความรักและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง จำนวน 84 คน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาในการนี้ ผศ.ดร. สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกีฬาสีสัมพันธ์นี้ มีกิจกรรมที่สร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ อาทิ กิจกรรมน้องตามหาพี่เป็นกิจกรรมที่ให้น้องรหัสตามหาพี่รหัสและทำความรู้จักกัน การเล่นเกมส์มหาสนุก ประกอบด้วย เกมส์ลำเลียงลูกปิงปอง วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน กินวิบาก

นอกจากนี้ จะมีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตเชียงราย ณ ร้านอาหารภูพันธ์ อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง