วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien

วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien

sdg4 sdg17
4 กรกฎาคม 2565
398

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับ Professor Dr. Timothy E. O’Brien, Fulbright Scholar จาก Loyola University Chicago ในโอกาสที่ได้รับเชิญมาดำเนินกิจกรรม Workshop ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 

วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien

วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien

ในการนี้ วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้นำเสนอข้อมูลของวิทยาเขตเชียงราย ในด้านการศึกษาและการให้บริการสถานที่ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนและการสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต

วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien

วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien

นอกจากนี้ บุคลากรของวิทยาเขตเชียงราย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรม ภาษา อาหาร สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแผนการพัฒนาวิทยาเขตวิทยาเขตเชียงราย ด้านความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อความเป็นสากล อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล sdg17 22 กันยายน 2565 438
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน sdg17 13 กันยายน 2565 458
  • เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ sdg17 20 สิงหาคม 2565 401
  • ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม sdg17 1 กรกฎาคม 2565 334
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA sdg4 sdg17 11 เมษายน 2565 307
  • รับรางวัล ITA ประจำปี 2565 sdg17 9 เมษายน 2565 303
  • ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา sdg17 28 มีนาคม 2565 321
  • ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565 sdg17 1 มีนาคม 2565 357
  • วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล sdg17 9 กุมภาพันธ์ 2565 332
  • พัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย sdg17 31 มกราคม 2565 294