ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม

ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม

sdg17
1 กรกฎาคม 2565
335

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดิทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "การส่งเสริมให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564" 

ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม

ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม

ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม

                    
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล sdg17 22 กันยายน 2565 438
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน sdg17 13 กันยายน 2565 458
  • เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ sdg17 20 สิงหาคม 2565 402
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien sdg4 sdg17 4 กรกฎาคม 2565 398
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA sdg4 sdg17 11 เมษายน 2565 307
  • รับรางวัล ITA ประจำปี 2565 sdg17 9 เมษายน 2565 304
  • ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา sdg17 28 มีนาคม 2565 321
  • ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565 sdg17 1 มีนาคม 2565 358
  • วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล sdg17 9 กุมภาพันธ์ 2565 332
  • พัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย sdg17 31 มกราคม 2565 295