เครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

sdg11 sdg17
28 มิถุนายน 2565
342

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับคณะจากกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านการกู้ภัยทางน้ำ และดำน้ำกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 40 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

เครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการนี้ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม สำหรับการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านการกู้ภัยทางน้ำ และดำน้ำให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิทยาเขตเชียงรายได้ให้ความร่วมมือและให้บริการด้านสถานที่แก่ อบจ.เชียงราย สำหรับการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals -SDGs) โดยเฉพาะ SDG 17: Partnership for the Goal หรือการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและอาสาสมัคร ได้รับการฝึกอบรมให้เกิดทักษะในการพยาบาล การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ วิทยาเขตเชียงรายยังได้บริการห้องพักยูพีริมกก แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดช่วงเวลาของการฝึกอบรม อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเช่าสถานที่และห้องพัก สามารถดูรายละเอียดและบริการของเราได้ที่ http://www.crc.up.ac.th/th/rooms-facility.php สอบถามข้อมูลได้ทุกวันในเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 5315 2152
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • ร่วมงานนิทรรศการงานไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2021 sdg1 sdg4 sdg17 21 ธันวาคม 2564 358