ร่วมงานนิทรรศการงานไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2021

ร่วมงานนิทรรศการงานไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2021

sdg1 sdg4 sdg17
21 ธันวาคม 2564
359

วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ดำเนินโครงการศิลปศึกษา ด้วยการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.ชร) ออกบูธนิทรรศการศึกษา นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนสังคมและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค. 64 -1 ม.ค. 65 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 CHIANGRAI FLOWER AND ART FESTIVAL 2021 ในปีนี้ใช้ชื่อว่า “มหัศจรรย์เชียงราย เมืองสายหมอกดอกไม้งาม เล่าเรื่องเมือง สมุนไพร ผลไม้ ชา กาแฟ” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างไม้ดอกไม้ประดับร่วมกับการสร้างสรรค์งานศิลปะจากสมาคมขัวศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังกระจายพื้นที่การจัดงานไปอีก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ จัดเป็นสวนดอกไม้ 7 สี ณ บริเวณลานปลาบึกริมแม่น้ำโขง อำเภอพาน จัดเป็นสวนไม้แห่งวัฒนธรรมปลานิลยักษ์ ณ วัดร้องหลอด อำเภอแม่สรวย จัดสวนดอกไม้แห่งความทรงจำ เล่าเรื่องเมืองชา กาแฟ ณ สวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ อำเภอเทิง จัดสวนดอกไม้เต่าน้อยอองคำ วัฒนธรรมแม่น้ำอิงและประตูสู่ทะเลหมอกแห่งภูชี้ฟ้า

บูธนิทรรศการศึกษาของวิทยาเขตเชียงราย ตั้งอยู่บริเวณอุทยานกล้วยไม้ ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์จาก สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา Innovation and Technology Transfer Institute (UPITI) ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของมหาวิทยาลัยพะเยา (Souvenir Shop) จัดแสดงในงาน

นอกจากนี้ กองบริการการศึกษาและงานประชาสัมพันธ์การศึกษาวิทยาเขตเชียงราย ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565 ซึ่งวิทยาเขตเชียงรายมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษานี้ คือ

ระดับปริญญาเอก
1. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ระดับปริญญาโท
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3. สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
4. สาขาวิชาสะเต็มศึกษา
5. สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
6. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • เครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน sdg11 sdg17 28 มิถุนายน 2565 342