อบรมการบันทึกเสียงในห้องอัด

อบรมการบันทึกเสียงในห้องอัด

sdg17
24 พฤศจิกายน 2564
361วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องบันทึกเสียง Media Production Learning Space (MPLS) สามารถปรับแต่งเสียงพากย์ บรรยาย ให้เกิดความสมดุลได้
 ในการนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก คุณชนะ ใจคง ศิลปินอิสระ เป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานอุปกรณ์ภายในห้องบันทึกเสียง และหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชนิด ได้แก่ มิกเซอร์ ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ ประเภทไมโครโฟน อุปกรณ์ประเภทสายสัญญาณและสายลำโพงอุปกรณ์กรองเสียง การต่อพ่วงอุปกรณ์เครื่องเสียง


นอกจากนี้ บุคลากรของวิทยาเขตเชียงราย ได้ทำ Workshop การต่อพ่วงอุปกรณ์เครื่องเสียง การปรับแต่งเสียงจากมิกเซอร์ การเลือกใช้งาน Effect การมอนิเตอร์เสียง การบันทึกเสียงจากห้องอัด รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเชื่อมต่อมิกเซอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ การปรับแต่งเสียงด้วย Effect วิธีการแก้ปัญหาเสียงรบกวนจากไมโครโฟนไร้สาย การปรับแต่งเสียงภายในห้องประชุม อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • อบรมการถ่ายทำวีดิโอและตัดต่อวีดิโอ sdg4 sdg17 31 สิงหาคม 2565 445
  • การเขียนคู่มือปฏิบัติงานในงานประจำ sdg4 sdg17 12 พฤศจิกายน 2564 440