ข่าวและผลงานเด่นทั้งหมด

Home >ข่าวและผลงานเด่นทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด ค้นหาข่าว

รางวัลชนะเลิศกลุ่มบริหารธุรกิจ
3 เมษายน 2567 1454
สอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
28 มีนาคม 2567 756
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
28 มีนาคม 2567 964
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
13 มีนาคม 2567 884
อบรม Microsoft Word
23 กุมภาพันธ์ 2567 570
ขอเชิญชวนนักเรียนมัยธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
20 กุมภาพันธ์ 2567 131
วัดแสงสว่างในวิทยาเขตเชียงราย
15 กุมภาพันธ์ 2567 783
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
31 มกราคม 2567 529
ต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
27 มกราคม 2567 620
สัมมนาการบริหารการศึกษา
27 มกราคม 2567 745
อบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
23 มกราคม 2567 655
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
20 มกราคม 2567 273
วันเด็กแห่งชาติ 2567
13 มกราคม 2567 2000
Meeting of the Mind 2024
10 มกราคม 2567 212
รวมพลังสร้างสำนักงานสีเขียววิทยาเขตเชียงราย
27 ธันวาคม 2566 261
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2567
21 ธันวาคม 2566 2000
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
19 ธันวาคม 2566 1370
ต้อนรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
9 ธันวาคม 2566 374
ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา
1 ธันวาคม 2566 2000
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 2
29 พฤศจิกายน 2566 2000
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
28 พฤศจิกายน 2566 443
ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
21 พฤศจิกายน 2566 428
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
16 พฤศจิกายน 2566 395
ประชาสัมพันธ์และสำรวจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่มีความประสงค์จะอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
16 พฤศจิกายน 2566 199
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 4 และหมวด 6
14 พฤศจิกายน 2566 2000
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
10 พฤศจิกายน 2566 480
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 3
7 พฤศจิกายน 2566 2000
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 5
2 พฤศจิกายน 2566 2000
ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซี
18 ตุลาคม 2566 446
รับรางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล
27 กันยายน 2566 2000
ส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร
22 กันยายน 2566 389
สานสัมพันธ์น้องพี่บริหารการศึกษา
16 กันยายน 2566 582
อบรมการเขียนวิจัยในมนุษย์
13 กันยายน 2566 403
ต้อนรับคณะพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชียงราย
8 กันยายน 2566 393
อบรมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
31 สิงหาคม 2566 358
สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5 สิงหาคม 2566 492
เขียน ABSTRACT งานวิจัย
15 กรกฎาคม 2566 524
เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG
15 กรกฎาคม 2566 623
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อการเขียน ABSTRACT งานวิจัย
6 กรกฎาคม 2566 463
พิธีไหว้ครูนิสิตวิทยาเขตเชียงราย
17 มิถุนายน 2566 2000
ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย ปี 66
17 มิถุนายน 2566 2000
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
16 มิถุนายน 2566 748
ทำแผนพัฒนาวิทยาเขตเชียงราย
7 มิถุนายน 2566 406
เข้าศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ (มศว)
7 มิถุนายน 2566 413
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสถานที่ในการฝึกอบรม
23 พฤษภาคม 2566 293
ต้อนรับคณะอบรมสำมะโนการเกษตร
16 พฤษภาคม 2566 382
ต้อนรับคณะอบรมกู้ภัยทางน้ำและดำน้ำกู้ภัย
16 พฤษภาคม 2566 341
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
12 พฤษภาคม 2566 534
ต้อนรับคณะอบรม อบจ. เชียงราย
8 พฤษภาคม 2566 2000
ศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
1 เมษายน 2566 594
นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
25 มีนาคม 2566 303
อบรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
17 มีนาคม 2566 509
ร่วมงานฟื้นใจเมือง
25 กุมภาพันธ์ 2566 387
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการบริหารการเงินขององค์กรอย่างยั่งยืน
24 กุมภาพันธ์ 2566 747
ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์
26 มกราคม 2566 359
ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
24 ธันวาคม 2565 288
ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม
22 ธันวาคม 2565 356
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2566
21 ธันวาคม 2565 2000
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
21 ธันวาคม 2565 326
แต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
17 ธันวาคม 2565 616
วิทยาเขตเชียงรายรักษ์โลก
17 พฤศจิกายน 2565 335
สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
17 พฤศจิกายน 2565 562
พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชน
16 พฤศจิกายน 2565 535
อบรมการใช้งานระบบ iThesis
9 พฤศจิกายน 2565 419
Recycle ฝาขวดน้ำอย่างสร้างสรรค์
8 พฤศจิกายน 2565 398
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
6 ตุลาคม 2565 336
รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล
22 กันยายน 2565 438
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
13 กันยายน 2565 458
อบรมการถ่ายทำวีดิโอและตัดต่อวีดิโอ
31 สิงหาคม 2565 445
เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
20 สิงหาคม 2565 402
กีฬาสีสัมพันธ์บริหารการศึกษาวิทยาเขตเชียงราย
20 สิงหาคม 2565 539
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
23 กรกฎาคม 2565 363
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien
4 กรกฎาคม 2565 398
สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2 กรกฎาคม 2565 459
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
2 กรกฎาคม 2565 367
ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม
1 กรกฎาคม 2565 335
เครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
28 มิถุนายน 2565 342
อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา
22 มิถุนายน 2565 275
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
18 มิถุนายน 2565 251
ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย
18 มิถุนายน 2565 295
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
21 พฤษภาคม 2565 261
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์
19 พฤษภาคม 2565 336
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65
12 พฤษภาคม 2565 636
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับบริษัทนินจาโลจิสติกส์
6 พฤษภาคม 2565 247
อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA
11 เมษายน 2565 307
รับรางวัล ITA ประจำปี 2565
9 เมษายน 2565 304
ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
28 มีนาคม 2565 321
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
16 มีนาคม 2565 390
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
12 มีนาคม 2565 415
ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565
1 มีนาคม 2565 358
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แรกเข้าศึกษา
1 มีนาคม 2565 461
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2565 414
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาสะเต็มศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2565 350
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 กุมภาพันธ์ 2565 547
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
10 กุมภาพันธ์ 2565 484
วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล
9 กุมภาพันธ์ 2565 332
พัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย
31 มกราคม 2565 295
นำเสนอระบบฐานข้อมูลพัสดุวิทยาเขตเชียงราย
31 ธันวาคม 2564 307
ร่วมงานนิทรรศการงานไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2021
21 ธันวาคม 2564 359
อบรมการบันทึกเสียงในห้องอัด
24 พฤศจิกายน 2564 361
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานในงานประจำ
12 พฤศจิกายน 2564 440
ประกาศวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
20 ตุลาคม 2564 450