ข่าวและผลงานเด่นทั้งหมด

Home >ข่าวและผลงานเด่นทั้งหมด

ข่าวบริหาร

ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
28 พฤศจิกายน 2566 263
ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
21 พฤศจิกายน 2566 272
ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซี
18 ตุลาคม 2566 318
รับรางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล
27 กันยายน 2566 2000
ทำแผนพัฒนาวิทยาเขตเชียงราย
7 มิถุนายน 2566 300
ร่วมงานฟื้นใจเมือง
25 กุมภาพันธ์ 2566 276
ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
24 ธันวาคม 2565 202
แต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
17 ธันวาคม 2565 465
รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล
22 กันยายน 2565 295
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
13 กันยายน 2565 333
เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
20 สิงหาคม 2565 287
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien
4 กรกฎาคม 2565 318
ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม
1 กรกฎาคม 2565 233
อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA
11 เมษายน 2565 217
รับรางวัล ITA ประจำปี 2565
9 เมษายน 2565 233
ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
28 มีนาคม 2565 235
ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565
1 มีนาคม 2565 263
วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล
9 กุมภาพันธ์ 2565 252
พัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย
31 มกราคม 2565 228
นำเสนอระบบฐานข้อมูลพัสดุวิทยาเขตเชียงราย
31 ธันวาคม 2564 232
ประกาศวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
20 ตุลาคม 2564 385