ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลการศึกษาต่อ


Card image cap
ข้อมูลหลักสููตร

ปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตเชียงราย เปิดสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม(โครงการพิเศษ)

More...

Last updated 1 Feb 2018

Card image cap
การเรียนการสอน

เรียนจากอาจารย์โดยตรง ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาการและมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่ง่ายต่อการเข้าใจ และยังสอดแทรกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์โดยตรง...

More...

Last updated 1 Feb 2018

Card image cap
กิจกรรมที่ผ่านมา

1 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2561 Last updated 20 กันยายน 2561


2 ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561 Last updated 20 กรกฎาคม 2561

More...

Last updated 1 Feb 2018


Card image cap
สมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://admission.up.ac.th/ หรือสมัครด้วยตนเองที่วิทยาเขตเชียงราย ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

สมัครเรียนตอนนี้...

Last updated 1 Feb 2018

Card image cap
บริการห้องพัก

ยูพีริมกก เป็นห้องพักที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารที่พักสำหรับ บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป และเพื่อใช้เป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

More...

Last updated 1 Feb 2018

Card image cap
ติดต่อสอบถาม

More...

Update Every day...


ศิษย์เก่าเล่าถึงความประทับใจ


Avatar

เชาว์ไชยเชษฐ์ ไชยพูน ครู ค.ศ 3 ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

ครูสายผู้สอน วัย 52 ปี จากลำพูนเดินทางมาเรียนต่อเสาร์ อาทิตย์ การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเขตเชียงราย กศ.ม.1/2554 ( รุ่นแรก) ก้าวแรกที่เข้าสู่รั้ว ม่วง ทอง ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ คณาจารย์เป็นอย่างดี เป็นกันเอง อบอุ่น ในใจคิดว่าเราเลือกไม่ผิดจริงๆที่มาเรียน ณ ที่แห่งนี้ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ทุกเช้าท่านอธิการบดี ท่านศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ท่านจะแวะมาทักทาย ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ก็คอยเอาใจใส่ดูแลดุจเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านคณาจารย์ประจำวิชาต่างๆก็ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ มวลประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเต็มที่ และที่สำคัญเพื่อนร่วมรุ่นที่ส่วนใหญ่เป็นรุ่นน้อง รุ่นลูก แต่ทุกคนต่างเคารพนับถือกัน ช่วยเหลือกัน เป็นห่วงใยกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ตักเตือนสั่งสอนกัน สรวลเสเฮฮา ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ถึงจะเป็นหนึ่งเดียวจากลำพูน แต่ได้รับการต้อนรับแสนอบอุ่นจากเพื่อนร่วมรุ่น ที่จะหาจากที่ไหนๆไม่ได้แล้ว นอกจากมหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเขตเชียงราย “ม.พะเยาที่รัก” นายเชาว์ไชยเชษฐ์ ไชยพูน ประธานรุ่น กศ.ม.1/2554

Avatar

วิไลลักษณ์ ขันจันทร์ ครู ค.ศ 2 ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

ความประทับใจจากนิสิตรุ่นที่ 1 ที่มีต่อมหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเขตเชียงราย มาเรียนที่นี่ได้ทั้งเพื่อนและพี่น้อง มิตรภาพดีจากทั้งเพื่อนร่วมรุ่นและเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยที่มีความอบอุ่นเป็นกันเอง และคอยช่วยเหลือดูแลกันเสมอ เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน อีกทั้งสถานที่เรียนและบรรยากาศก็เอื้อต่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี มีความร่มรื่นและเงียบสงบ ตลอดจนมีที่พักไว้สำหรับคนบ้านไกลในราคาเป็นกันเองไว้ให้นิสิตได้พักนอนสำหรับเรียนในวันเสาร์อาทิตย์ คิดไม่ผิดเลยคะที่เลือกเรียนที่นี่ รักม.พะเยา

Avatar

พงศธร ทรายปัญโญ ครู ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

ในวันนั้นเด็กหนุ่มที่เพิ่งจบ ป.ตรี มาหมาด ๆ ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งหวังและความทะเยอทะยาน ที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีจุดมุ่งหมายในกรอบความคิดแคบ ๆ ของตัวเขาเอง เขาเดินไปอย่างไม่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เดินไปอย่างไม่รู้ทิศทาง แต่เป้าหมายของเขาแน่วแน่และชัดเจน จนมาวันหนึ่งการเติบโตในสายงานที่เขาทำอยู่จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตัวเอง เลื่อนระดับ และการเลื่อนระดับจำเป็นจะต้องมีการการันตีความสามารถ ที่คนอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ โดยทั่วไปเรียกมันว่า "ใบปริญญา" ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ ในเรื่องของการเดินทางและค่าใช้จ่าย ที่ไม่สอดรับกับรายได้ในกระเป๋าตังค์สักเท่าไหร่ ตัวเลือกในการพัฒนาตนเองจึงมีบทสรุปตกมาที่ ม.พะเยา(วิทยาเขตเชียงราย) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ลงตัวและตอบโจทย์กับเขามากที่สุด ที่นี่ ได้สอนศาสตร์ต่าง ๆ โดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เป็นผู้ถ่ายทอดวิชา องค์ความรู้ ด้วยกระบวนการและเทคนิควิธีต่าง ๆ เพื่อขัดเกลาพัฒนาบุคคลให้จบไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลา 2 ปี วิสัยทัศน์แนวทาง ทิศทาง การเดินทางสู่เป้าหมาย เริ่มก้าวเดินทางอย่างมีระบบและแบบแผนตามสิ่งที่ได้เรียนรู้มา เขาได้เรียนรู้ทั้ง ศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารงาน ดำเนินงาน และการดำเนินชีวิต การเดินทางของเขาชัดเจนมากขึ้น ก่อเกิดมิตรภาพต่างวัยไม่ว่าจะเป็นใคร มาจากไหน ยศฐาบรรดาศักดิ์อะไร เราถือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกัน แต่การเคารพนับถือยังคงมีตามขนบธรรมเนียมประเพณี มิตรภาพ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ คือ สายใย คือ ความอบอุ่นของที่นี่เขากล้าเรียก ที่นี่ว่า "บ้านหลังที่สอง" และเรียกพี่น้อง กศม.การบริหารการศึกษาทุกคนว่า "ครอบครัว"

Avatar

วันวิสาข์ สาบุญมา ครู คอมพิวเตอร์ ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี ในการได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย คณะอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพ มีเจ้าหน้าที่ในวิทยาเขตที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ช่วยในเรื่องการประสานงานต่างๆ ได้ดี มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี สถานที่สะอาดสวยงามการจัดภูมิทัศน์น่าอยู่ อาหารกลางวันอร่อยและยังมีที่พักอยู่ภายในวิทยาเขตเป็นที่พักสำหรับ บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป ทำให้สะดวกในการมาเรียน “ขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย”

Avatar

อิชยาพัฒน์ ทะลงศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

ความประทับใจแรกของวิทยาเขตเชียงรายก็คือ การที่มีมหาวิทยาลัยดีดี มาเปิดใกล้บ้าน เอื้อต่อคนที่ต้องการจะศึกษาต่อแต่ไม่สะดวกต่อการเดินไกล มีคณะอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชามาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อการนำไปประกอบวิชาชีพ รวมถึงความเป็นกันเอง บรรยากาศในการเรียนจึงไม่เคร่งเครียดจนเกินไป และเจ้าหน้าที่ในวิทยาเขตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อขอข้อมูล ช่วยเหลือได้ตลอดเวลา ส่วนในเรื่องของความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนการสอนนั้น หลังจากที่ได้เรียนจบมา เรามีความกล้าที่จะเปลี่ยนแนวความคิด ลองทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาตัวเอง และต่อยอดจากความรู้ที่เราได้เรียนมาตลอดระยะเวลา 2 ปี นำวิชาความรู้ที่มีไปสอบเพื่อเป็นศึกษานิเทศก์ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านนี้อย่างเต็มที่ต่อไป

Avatar

พัชฏ์ เลิศวิริยะสกุลชัยครูชำนาญการพิเศษ ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

ผมเรียนที่นี่แล้วเกิดความประทับใจในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านคณาจารย์ที่มีความทุ่มเท ดูแลเอาใจใส่เรา อย่างจริงใจ จนทำให้เราได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและสามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานในองค์กรของเราอย่างแท้จริงครับ ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเขตเชียงรายและคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ทำให้ผมมีวันนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

Avatar

ปรางปัจฉมาภรณ์ พิบูรพัฒน์ ครูศิลปะ ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

ความประทับใจบรรยากาศการเรียน มีความอบอุ่น ดูแลกันเหมือนคนในครอบครัว ทางมหาวิทยาลัยคอยดูแลติดตามนิสิตเป็นอย่างดี อาจารย์ผู้สอน สอนลูกศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ ความรู้ที่ได้จากการเรียนสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้จริง การมาเรียนนอกจากความรู้เรายังได้ มนุษยสัมพันธ์ กับเพื่อนๆพี่ๆ ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมาก ที่คอยช่วยเหลือกันถึงแม้ตอนนี้เราจะเรียนจบไปแล้วก็ตาม ความสัมพันธ์ที่ดียังคงมีให้กัน

Avatar

พิทักษ์ ไชยะป๋านผู้อำนวยการ ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพะเยาที่เปิดหลักสูตรบริหารการศึกษาที่วิทยาเขตเชียงราย ทำให้สามาถใช้เวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์ในการเรียนและอยู่กับครอบครัวได้ และขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้สั่งสอน อบรมบ่มเพาะวิชาในการเรียนรู้ศาสตร์ของการบริหารการศึกษา ที่สามาถนำมาใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าในชีวิตราชการได้ เรียนที่นี่ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และมิตรภาพ ขอบคุณมากครับ (ช่วยฝากเทคนิคหรือวิธีการที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ในหน้าที่การงานแก่รุ่นน้องหน่อย) ในการทำงานก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในทุกๆ ภาระงาน ส่วนการการประสบความสำเร็จนั้นต้องอยู่ที่ตัวเราที่จะต้องหมั่นฝึกฝน ขนขวายหาความรู้ใหม่ๆ มาเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคณภาพอยู่เสมอ ครับ

Avatar

ธิดาจันทร์ ทะปาละศึกษานิเทศก์ ศิษย์เก่าสาขาบริหารการศึกษา

ก้าวแรกของความสำเร็จคือการได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ที่ซึ่งเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทความรู้ สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถือได้ว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะต้นกล้าทางวิชาการของการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สังคม

Avatar

วิสาขะ ปัญญาช่วยผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ศิษย์เก่าสาขาบริหารงานก่อสร้าง

"คนเรา" กว่าจะ...เจอคนที่ใช่ มันไม่ง่าย...บางคน หาจนนาทีสุดท้ายของชีวิต ยังไม่มีสิทธิ์เจอ...Love too much มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

  • ติดต่อเรา
  • © 2018 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
    333/1 ม.4 ต.ริมกก อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
    โทรศัพท์ 0-5315-2152, 0-5315-2177, โทรสาร 0-5315-2151