โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาเขตเชียงรายดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2561 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจง ไชยรินคำ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการศึกษาได้กล่าวให้โอวาท อวยพร และให้แนวทางการพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณภาพแก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้ ซึ่งมีนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม และนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม (โครงการพิเศษ) เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพียงกัน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง
Last updated 20 กันยายน 2561

  • ติดต่อเรา
  • © 2018 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
    333/1 ม.4 ต.ริมกก อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
    โทรศัพท์ 0-5315-2152, 0-5315-2177, โทรสาร 0-5315-2151